ezCover

Melindungi anda dan keluarga anda

 • Penerimaan dijamin
 • Tiada pemeriksaan perubatan diperlukan
 • Manfaat dibayar terus kepada anda atau keluarga anda, cukai dikecualikan
 • Manfaat dibayar sebagai tambahan kepada apa jua insurans yang di miliki
 • Caruman bulanan tidak meningkat dengan usia
 • Anda boleh mendaftar sekiranya berumur 18 -70

What’s inside this personal accident plan?

Core Benefits Basic Supreme Premier Premier Plus
Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan 100,000 200,000 300,000 500,000
Hilang Upaya Keseluruhan Sementara Akibat Kemalangan (Manfaat Mingguan) 50 100 150 250
Pelan Bonus untuk Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan - 10,000 15,000 25,000
Add-on Benefits Basic Supreme Premier Premier Plus
Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan Semasa Perjalanan 50,000 100,000 150,000 250,000
Tunai Kecemasan Semasa Kemasukan Hospital Akibat Kemalangan 250 500 750 1,250
Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan Semasa Kecurian & Diragut 50,000 100,000 150,000 250,000
Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan Semasa Penerbangan 200,000 400,000 600,000 1,000,000

All amounts are in Ringgit Malaysia (RM)

Mari kita lihat pembayaran yang tersedia dengan EZCover

Manfaat Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan

Sehingga RM500,000 tunai sekaligus sekiranya mana-mana yang berikut berlaku dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan:

 • Anda meninggal dunia akibat kemalangan tersebut
 • Anda menjadi hilang upaya secara keseluruhan dan kekal dan tidak dapat menjana pendapatan atau bekerja untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan.
 • Anda kehilangan keseluruhan penglihatan kedua-dua belah mata
 • Anda kehilangan dua anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan atau buku lali
 • Anda kehilangan keseluruhan penglihatan pada sebelah mata dan kehilangan satu satu anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan atau buku lali

Hilang Upaya Keseluruhan Sementara Akibat Kemalangan

Sehingga RM250 tunai mingguan “manfaat hidup” selama 104 minggu, sekiranya mana-mana yang berikut berlaku dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan:

 • Anda mengalami hilang upaya sementara yang menghalang anda dari bekerja atau menhana pendapatan untuk 4 minggu berturut-turut.

Pelan Bonus untuk Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan (Pelan Supreme, Premier & Premier Plus sahaja)

Sehingga RM25,000 tunai sekaligus tambahan untuk Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan Kekal Akibat Kemalangan sekiranya:

 • Kecederaan anda mengakibatkan kematian atau Hilang Upaya Keseluruhan kekal dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan

If I enhance my plan with some additional cash payouts, what do they include?

Perjalanan

Sehingga RM250,000 untuk Kemalangan Semasa Perjalanan

Anda dan keluarga anda akan menerima manfaat tunai sekaligus ini sekiranya:

 • Anda mengalami kecederaan semasa perjalanan; dan
 • Kecederaan anda menyebabkan Kematian atau Hilang Upaya Keseluruhan Kekal dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan

Tunai Kecemasan

Sehingga RM1,250 untuk Kecemasan Hospital

Anda dan keluarga anda akan menerima manfaat tunai sekaligus ini sekiranya:

 • Anda mengalami kecederaan akibat kemalangan dan dimasukkan ke hospital dalam tempoh 48 jam dari kemalangan.

Kecurian & Diragut

Sehingga  RM250,000 untuk rompakan Kecurian & Diragut

Anda dan keluarga anda akan menerima manfaat tunai sekaligus ini sekiranya:   

 • Anda mengalami kecederaan sebagai mangsa kecurian & diragut yang menyebabkan Kematian atau Hilang Upaya Keseluruhan Kekal dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan

Penerbangan

Sehingga RM1,000,000 untuk Kemalangan Semasa Penerbangan

Anda dan keluarga anda akan menerima manfaat tunai sekaligus ini sekiranya:   

 • Anda mengalami kecederaan sewaktu kemalangan penerbangan; dan
 • Kecederaan anda menyebabkan Kematian atau Hilang Upaya Keseluruhan Kekal dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kemalangan

Lain-lain perkara penting yang harus diketahui mengenai EZCover

 • Anda dan pasangan anda layak mendaftar sekiranya kedua-dua anda berumur 18-70.
 • Jumlah pembayaran untuk anak adalah sebanyak 50% daripada jumlah pembayaran dewasa dan anak tidak dilindungi untuk Hilang Upaya Keseluruhan Sementara.
 • Anak haruslah berumur 6 bulan hingga 23 tahun dan berada di bawah tanggungan pemegang Sijil. Tiada had ke atas jumlah anak yang boleh dilindungi.
 • Sekiranya anda mendaftar dalam EZCover, anda boleh membuat pembatalan dengan mengembalikan Sijil kepada EZTakaful dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dan sebarang caruman yang telah anda bayar akan dikembalikan. Sekiranya anda memilih untuk membatalkan selepas 14 hari penerimaan Sijil, sebarang caruman yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.
 • Pembaharuan EZCover adalah dijamin, selagi caruman dibayar, sehingga umur 75. Pelan ini tamat pada umur 75.
 • EZCover ditamatkan sebaik sahaja Manfaat Kematian atau Hilang Upaya Keseluruhan Kekal dibayar.
 • Zurich General Takaful Malaysia Berhad merupakan pengendali Takaful EZCover.

Seperti pelan lain, terdapat beberapa perkara yang tidak dilindungi

EZCover mempunyai pengecualian-pengecualian yang termasuk aktiviti terlarang, keadaan fizikal, tingkahlaku cuai, keadaan perubatan sedia ada dan beberapa pekerjaan.

Sila lihat Sijil Induk EZCover untuk senarai penuh pengecualian, definisi dan syarat-syarat.