Menangi hadiah-hadiah hebat di dalam cabutan

bertuah ulang tahun ke-10 kami di Hari Malaysia ini!

 

Untuk menyertai, daftar untuk pelan ezTakaful dari

1hb hingga 30hb September 2023

ezTakaful menyambut ulangtahun yang ke-10 tahun ini.

sebagai tanda penghargaan dan juga bersempena Hari

Malaysia di bulan September ini, kami memberikan anda

peluang untuk menyertai cabutan bertuah kami dan

memenangi hadiah-hadiah menarik!

Hadiah-hadiah
Hadiah Pertama
Nintendo Switch
x 2 pemenang
Hadiah Kedua
Apple Watch S7
x 2 pemenang
Hadiah Ketiga
Baucar Touch 'n Go
RM100 x 48 pemenang
Hadiah Saguhati
Baucar GrabFood bernilai
RM50 x 48 pemenang
Cara memenangi hadiah

Lindungi diri anda dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik! Untuk menyertai cabutan bertuah, hanya daftar untuk sebarang pelan ezTakaful dari 1hb hingga 30hb September 2023.

 

Dari menguruskan kos perubatan, sehingga perlindungan kemalangan dan perlindungan warga emas, termasuk perlindungan isi rumah – rangkaian pelan kami dapat memenuhi segala keperluaan anda. Ketahui lebih lanjut mengenai pelan-pelan mampu milik ezTakaful di sini.

Terma & Syarat
 1. Kempen ini tertakluk pada terma dan syarat. Setiap pemohon bersetuju telah membaca dan memahami terma dan syarat, dan dengan menyertai kempen ini, setiap pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma ini.
 2. Untuk layak menyertai cabutan bertuah, anda perlu memohon pelan ezTakaful di laman sesawang kami, melalui telepemasaran, atau melalui ejen secara bersemuka.
 3. Setiap pendaftaran pelan layak mendapat satu penyertaan dalam cabutan bertuah.
 4. Pemegang polisi sedia ada layak untuk satu penyertaan dalam cabutan bertuah dengan hanya mengemaskini dan menghantar semula butiran mereka melalui e-mel
  yang diterima daripada EZTakaful.
 5. Sebarang penyertaan yang tidak lengkap, tidak tepat atau melanggar mana-mana terma dan syarat ini akan terbatal secara automatik.
 6. Kempen ini akan berlangsung dari 1 September 2023 hingga 30 September 2023. Sebarang penyertaan yang diterima selepas tempoh kempen akan dibatalkan.
 7. Pemenang akan diumumkan pada penghujung tempoh kempen pada 23 Oktober 2023.
 8. Pemenang akan diundi secara rawak dan semua keputusan yang dibuat oleh pihak penganjur adalah muktamad.
 9. Keputusan ezTakaful adalah muktamad. Sebarang bantahan (secara lisan atau bertulis) tidak akan dilayan.
 10. Pemenang untuk kempen ini akan dimaklumkan melalui e-mail / nombor telefon yang didaftarkan semasa pendaftaran pelan. Semua baucar dan hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau pun barangan lain.
 11. Pihak ezTakaful adalah tidak bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap peserta daripada mana-mana atau sebarang liabiliti, tuntutan, permintaan, punca atas sebarang tindakan, dan/atau kerosakan yang mungkin peserta ada, sama ada diketahui atau tidak diketahui pada masa kini, atas apa jua keadaan yang timbul atau berkaitan dengan (i) Kempen (ii) kecederaan diri dan/atau kerosakan harta benda, kecurian atau kehilangan yang dialami oleh peserta akibat daripada penggunaan dan/atau menikmati hadiah, penggunaan dan/atau nikmat hadiah yang sama.
 12. Baucar/hadiah yang tidak ditebus akan dibatalkan selepas 60 hari dari tarikh pengumuman, dan sebarang permintaan untuk penggantian atau bayaran balik tidak akan dilayan. EZTakaful berhak untuk menggantikan baucar dengan Hadiah yang sama nilainya, dengan atau tanpa notis.